Cookies - Kolačići na internet stranici Dr.Oetker

Ova internet stranica postavlja kolačiće na vašim uređajima kako bi stranica bolje funkcionisala i kako biste nama i našim partnerima pomogli da bolje razumemo kako koristite naš sajt. Dalje korišćenje naše stranice (putem navigacije, skrolovanja ili klika), kao i uklanjanje ovog obaveštenja o kolačićima, smatraće se pristankom na korišćenje kolačića. Za više informacija o kolačićima i tome kako da ih uklonite, molimo vas da pogledate našu politiku privatnosti. 

Obezbeđivanje kvaliteta

Obezbeđivanje kvaliteta kod firme Dr. Oetker ima nadređenu ulogu i usleđuje na svim nivoima ciklusa života proizvoda. Radi obezbeđivanja visokih standarda kvaliteta i sigurnosti Dr. Oetker proizvoda preduzimaju se mnogobrojne mere kako bi se prepoznali mogući rizici pri razvoju, proizvodnji, pakovanju i transportu kao i pri spremanju namirnica, kako bi se smanjile opasnosti i kako bi se obratila pažnja na ekologiju.

Kvalitet u svakoj fazi proizvodnje

Razmišljanja o bezbednosti i kvalitetu počinju već u prvoj fazi koncepta proizvoda i imaju odlučujuću ulogu u izboru i kontroli sirovina. U proizvodnji obezbeđivanje kvaliteta znači stalnu kontrolu standarda i striktno pridržavanje higijenskih propisa. U toku transporta mora se obezbediti da se roba ne ošteti i da je njeno poreklo uvek moguće jasno identifikovati. U kontaktu sa potrošačima se proverava u kojoj meri proizvodi i uputstva za pripremu zadovoljavaju njihove zahteve.

Obezbeđivanje kvaliteta sledi – prema Uredbi o higijeni namirnica – HACCP koncept (Hazard Analysis of Critical Control Point), koji analizira proces izrade u pogledu zdravstvenih opasnosti. Na tačno određenim kontrolnim tačkama odgovarajuće mere upravljanja obezbeđuju sigurnost i kvalitet proizvoda.

Standardi koje garantuju obezbeđivanje kvaliteta se primenjuju na svim lokacijama firme Dr. Oetker. Redovno se sistem upravljanja bezbednošću hrane kontroliše od strane eksternih revizora i resertifikuje prema ISO 22000.