Flag
Politika zaštite podataka
Pravni
Politika privatnosti

Ova politika privatnosti pruža informacije o obradi vaših podataka o ličnosti na našoj internet stranici www.oetker.rs.

Takođe obuhvata i sledeće profile na društvenim mrežama:

Facebook stranicu Dr. Oetker Srbija - https://www.facebook.com/DrOetkerSrbija,
Instagram profil Dr. Oetker Srbija - https://www.instagram.com/dr.oetker_srbija/,
YouTube kanal Dr. Oetker Srbija -https://www.youtube.com/channel/UCiahOn_EVYpDDxRN4xNS8Tw.

1. Rukovalac

Sledeća kompanija je rukovalac u pogledu svih aktivnosti obrade ličnih podataka opisanih u nastavku:

Dr. Oetker d.o.o.
Vuka Karadžića 13
22310 Šimanovci
Telefon: +381 22 800 300
E-pošta: info@oetker.rs

2. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Molimo Vas da se bez ustručavanja obratite našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti, ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa prikupljanjem i obradom Vaših podataka o ličnosti:

Dr. Oetker d.o.o.

Miloš Savić

Vuka Karadžića 12

22310 Šimanovci

E-pošta: milos.savic@oetker.com
Telefon: +381 22 800 340

3. Detalji o specifičnim aktivnostima obrade

Možete se prijaviti za događaje ili obilaske naše internet stranice. Podatke koje nam pružite u obrascima za registraciju koristimo za ispunjavanje naših ugovornih obaveza, na primer, za rezervaciju obilaska za vas.

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je činjenica da je obrada podataka neophodna za realizaciju ugovora ili zaključenje takvog ugovora (član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Podaci koji su uneti u obavezna polja obrasca za registraciju su neophodni za učešće u događaju ili obilasku (tj. neophodni za formiranje ugovora). Ako ne pružite ove podatke, ne možete da učestvujete u događaju ili obilasku.

Takođe koristimo vaše kontakt podatke za potrebe reklamiranja u slučajevima kada nam nije potrebna vaša saglasnost za to (na primer, za reklamiranje naših sličnih roba i usluga putem pošte ili direktnog marketinga, a na osnovu postojećeg odnosa sa klijentom).

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je naš legitimni interes (član 12. stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Naš legitimni interes se ogleda u brizi o klijentima i u pružanju informacija o našim proizvodima.

 

Naročito pogledajte odeljak „Pravo na prigovor (član 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)”. Možete uložiti prigovor na ove aktivnosti obrade u bilo kom trenutku i bez nadoknade, na primer tako što ćete nam se obratiti koristeći kontakt podatke navedene u odeljku „Rukovalac”.

Ako učestvujete u lutriji, programu vernosti ili drugim promocijama (na primer, zahtevanjem povraćaja novca za proizvod koji ste kupili u prodavnici), koristićemo podatke koje ste nam pružili isključivo za potrebe organizacije promocije, u meri u kojoj niste dali dalju saglasnost za ostale aktivnosti obrade (na primer, za prijem našeg biltena).

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je činjenica da je obrada podataka neophodna za realizaciju ugovora ili zaključenje takvog ugovora (član 12 stav 1 tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Podaci koji su uneti u obavezna polja obrasca za registraciju su neophodni za učešće u promociji (tj. neophodni za formiranje ugovora). Ako ne pružite ove podatke, ne možete da učestvujete u promociji.

Možete nam se obratiti putem obrazaca ili putem e-pošte. Izvršićemo obradu vaših podataka kako bismo vam odgovorili. Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je vaša saglasnost (član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Možete se prijaviti da dobijate naš bilten putem e-pošte. Izvršićemo obradu vaših podataka kako bismo vam poslali e-poruku i utvrdili koje e-poruke otvarate. Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je vaša saglasnost (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete povući saglasnost za buduću obradu u bilo kom trenutku, na primer, klikom na vezu „Otkaži pretplatu“ u jednom od biltena.

 

E-poruke šaljemo preko SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg, Germany - Nemačka („Evalanche“). Evalanche obrađuje vaše podatke u naše ime (obrađivač podataka).

Prilikom pristupanja našoj internet stranici, mi obrađujemo podatke iz datoteka evidencije servera. Ovi podaci potiču sa vaše opreme i mogu da sadrže podatke o ličnosti. Naročito obrađujemo sledeće podatke:

 

- Operativni sistem na vašoj opremi

- Pretraživač koji koristite

- Naziv vašeg operatera

- Vašu IP adresu

- Datum i vreme pristupanja

- Pristupljene stranice i pretraženi termini (ako je primenjivo)

- Internet stranica koja vas je dovela na našu internet stranicu (posrednik)

 

Ova aktivnost obrade je neophodna kako bi se obezbedilo funkcionisanje naše internet stranice, kako bi se optimizovao sadržaj i isporučivanje naše internet stranice, i kako bi se javnim organima pružile neophodne informacije u slučaju sajber-napada. U tome takođe leži naš legitimni interes za obradu podataka. Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je naš legitimni interes (član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

 

Ove podatke uredno brišemo nakon 14 dana, a u slučaju zloupotrebe po završetku upravnog ili drugog pravnog postupka.

Naša internet stranica koristi kolačiće i slične tehnologije koje čuvaju informacije o vašoj opremi ili pristupaju takvim informacijama u sledeće svrhe:

●       Omogućavanje naše internet stranice

●       Analitika i personalizacija - Praćenje

●       (Re-)Marketing / deljenje podataka sa trećim licima

Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo obezbedili određene funkcije naše internet stranice. Ovo je neophodno za omogućavanje korišćenja naše internet stranice. Zahvaljujući tome, na primer, možemo da:

●       Sačuvamo vaš željeni jezik na našoj internet stranici ili slična podešavanja za vašu sledeću posetu.

●       Distribuiramo zahteve našoj internet stranici preko različitih servera (uravnotežavanje opterećenja).

●       Pružimo ujednačen kontekst (sesije) za više zahteva na našoj internet stranici kako bismo omogućili korišćenje delova naše internet stranice koji su zaštićeni lozinkom ili završetak kupovine/ proces plaćanja.

●       Sačuvamo vašu saglasnost u pogledu alata za praćenje i alata za aktivaciju/deaktivaciju praćenja u skladu sa vašim izborom.

 

Naš legitimni interes za ove aktivnosti obrade leži u omogućavaju korišćenja naše internet stranice bez ometanja i u obezbeđivanju da interakcije korisnika budu zaista povezane sa korisnikom čiji identitet je potvrđen.

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je naš legitimni interes (član 12. stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Koristimo kolačiće i slične tehnologije da procenimo ponašanje korisnika na našoj internet stranici i da prilagodimo stranicu shodno tome.

 

Pod uslovom da ste dali saglasnost, mi obrađujemo podatke o vašoj opremi i pretraživaču koji koristite (u slučaju internet stranice) svaki put kada imate interakciju sa našom internet stranicom. Na primer, možemo da saznamo koja podešavanja jezika koristite na našoj internet stranici, da li koristite pametni telefon ili računar ili iz koje zemlje pristupate našoj internet stranici.

 

Pored toga, obrađujemo informacije o tome kakvu interakciju imate sa našom internet stranicom, npr. odakle ste upućeni na našu internet stranicu, koliko dugo koristite našu stranicu i kojom putanjom se krećete kroz pojedinačne podstranice. Na primer, možemo da pratimo da li ste nas pronašli preko pretraživača (i ako jeste, koje termine za pretragu ste koristili) ili preko reklame, koliko vremena ste proveli pregledajući sadržaj na određenoj stranici i koliko stranica ste ukupno posetili.

 

Ove informacije koristimo kako bismo izradili analizu ponašanja korisnika na našoj internet stranici i optimizovali internet stranicu shodno tome. U nekim slučajevima pravimo nekoliko različitih verzija naše internet stranice, koje prikazujemo pojedinačnim korisnicima ili grupama korisnika, i koristimo kolačiće ili slične tehnologije kako bismo procenili koju verziju ste koristili na koji način.

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je vaša saglasnost (član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete da povučete ili promenite svoju saglasnost za buduću obradu u bilo kom trenutku tako što ćete promeniti vaša podešavanja za praćenje. Pored toga, možete da promenite podešavanja vašeg pretraživača u pogledu kolačića i sličnih tehnologija.

 

Za potrebe analitike i personalizacije koristimo sledeće proizvode:

Google Analytics i Google Optimize su servisi koje pruža kompanija Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google obrađuje vaše podatke u naše ime (obrađivač podataka). Naša konfiguracija servisa Google Analytics i Google Optimize ne dozvoljava kompaniji Google da koristi podatke koji su prikupljeni preko servisa Google Analytics ili Google Optimize za unapređenje Google proizvoda i usluga.

 

Više informacija o kolačićima koje koristi servis Google Analytics i o odgovarajućim periodima njihovog skladištenja saznajte ovde. Servis Google Optimize takođe koristi kolačiće koje postavlja servis Google Analytics (pogledajte dokumentaciju ovde).

Koristimo kolačiće i slične tehnologije da ocenimo doseg naših reklamnih kampanja i kako korisnici koji saznaju za našu internet stranicu preko naših reklamnih kampanja koriste naše usluge. Takođe koristimo kolačiće i slične tehnologije za vođenje evidencije o tome koji korisnici koriste našu internet stranicu kako bismo formirali grupe (takozvane publike) i obraćali se takvim publikama preko internet platformi sa personalizovanim reklamama.

 

Takođe prenosimo ove informacije trećim licima koja takođe mogu da obrađuju ove informacije za vlastite potrebe.

 

Ako ste dali saglasnost, zabeležićemo da li ste stigli do nas preko neke od naših reklamnih kampanja i kakvu interakciju ste potom imali sa našom internet stranicom. Na primer, možemo voditi evidenciju o broju korisnika koji su videli reklamu, a koji zaista koriste sadržaj naše internet stranice. To nam omogućava da bolje planiramo i kontrolišemo naš budžet za reklamiranje.

 

 

Pored toga, mi grupišemo korisnike naše internet stranice u takozvane publike. Publike su grupe korisnika koje smo grupisali zajedno prema određenom kriterijumu (npr. svi korisnici koji su pristupili određenog kategoriji recepata). Ako su korisnici iz određene publike takođe korisnici naših marketinških partnera, takvim korisnicima možemo pojedinačno da se obraćamo reklamama (re-marketing) preko platforme našeg marketinškog partnera. Informacije koje naš marketinški partner ima o svojim korisnicima u nekoj o naših publika partner takođe može da koristi kako bi nam predložio slične grupe korisnika za potrebe reklamiranja.

 

U tom smislu, mi obaveštavamo naše marketinške partnere da ste posetili našu internet stranicu i da li ste posetili stranice koje smo definisali ili da li ste izvršili druge aktivnosti (npr. registrovali nalog). Naši marketinški partneri takođe koriste ove informacije za svoje potrebe, npr. za dalju personalizaciju vašeg profila na njihovoj platformi.

 

Pravni osnov za ovu aktivnost obrade je vaša saglasnost (član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete da povučete ili promenite svoju saglasnost za buduću obradu u bilo kom trenutku tako što ćete promeniti vaša podešavanja za praćenje. Pored toga, možete da promenite podešavanja vašeg pretraživača u pogledu kolačića i sličnih tehnologija.

 

Naši marketinški partneri su zasebni rukovaoci za obradu podataka koju vrše za sopstvene potrebe. Marketinški partner vam takođe pruža informacije o zaštiti podataka.

 

Koristimo sledeće proizvode za (re-)marketing i deljenje podataka sa sledećim trećim licima:

Facebook Pixel je servis koji pruža kompanija Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Više informacija o Facebook Pixel možete pronaći ovde. Takođe pogledajte Politiku o podacima kompanije Facebook.

Google Ads / Doubleclick je servis koji pruža kompanija Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“).  Više informacija o kolačićima koje postavlja kompanija Google možete pronaći ovde. Takođe pogledajte Politiku o podacima kompanije Google.

Google Floodlight je servis koji pruža kompanija Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“).  Više informacija o kolačićima koje postavlja kompanija Google možete pronaći ovde. Takođe pogledajte Politiku o podacima kompanije Google.

Trade Desk Pixel  je servis koji pruža kompanija UK Trade Desk Ltd.10th Floor, 1 Bartholomew Close, London EC1A 7BL, Great Britain („Trade Desk“). Pogledajte Politiku privatnosti kompanije Trade Desk (između ostalog, da saznate više o periodima čuvanja kolačića) i mogućnost povlačenja saglasnosti za obradu podataka od strane kompanije Trade Desk.

Naša kompanija ima Facebook stranicu. Facebook Page je servis koji pruža kompanija Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Kada koristite Facebook stranicu, vaše podatke o ličnosti može da obrađuje kompanija Facebook, za šta smo kompanija Facebook i mi zajednički odgovorni. Ovom zajedničkom kontrolom, u smislu zajedničkih rukovaoca, upravlja kompanija Facebook „Dodatak o rukovaocu stranice”.

 

Sve ključne informacije o obradi podataka na Facebook stranici možete pronaći u Politici o podacima kompanije Facebook i u Politici o upotrebi kolačića kompanije Facebook.

 

Tu takođe možete pronaći sve informacije o prirodi i obimu podataka o ličnosti koji je obuhvaćen obradom podataka i o vašim pravima na informacije, potvrdu, ispravku, brisanje, ograničavanje, prenosivost podataka i ulaganje prigovora nadležnom organu.

 

Pravni osnov za obradu podataka na Facebook stranici je legitimni interes naše kompanije, kompanije Facebook i njihovih korisnika za pružanje reklama, preporuka i sticanje uvida i vršenje merenja (član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Možete da uložite prigovor kompaniji Facebook na obradu podataka (pogledajte Politiku o podacima kompanije Facebook i Politiku o upotrebi kolačića kompanije Facebook).

 

Mi ne utičemo na obradu podataka koju vrši kompanija Facebook. Od kompanije Facebook ne dobijamo nikakve podatke koji bi nam omogućili da identifikujemo korisnike Facebook stranice ili da analiziramo njihove obrasce korišćenja stranice. Takođe ne koristimo nikakve sopstvene alate na Facebook stranici koji bi nam omogućili da identifikujemo ili analiziramo takve korisnike.

4. Povlačenje saglasnosti (član 15 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Ako se obrada zasniva na vašoj saglasnosti (član 12 stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) možete u bilo kom trenutku da povučete svoju saglasnost za dalju obradu. Možete stupiti u kontakt s nama koristeći kontakt podatke date u odeljku „Rukovalac“ ili možete iskoristiti opcije za povlačenje saglasnosti kako je opisano u kontekstu određene aktivnosti obrade.

5. Pravo na prigovor (član 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Ako se obrada zasniva na našim legitimnim interesima (član 12 stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti na osnovu vaše određene situacije. Ovo takođe obuhvata i profilisanje.

Ukoliko obrađujemo podatke o ličnosti u marketinške svrhe, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u takve marketinške svrhe. Ovo takođe obuhvata i profilisanje koje se odnosi na takav direktni marketing.

 

6. Ostala prava nosilaca podataka

U pogledu podataka o ličnosti koji se odnose na vas, takođe imate sledeća prava:

●       Pravo na pristup (član 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

●       Pravo na ispravku (član 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

●       Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) (član 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

●       Pravo na ograničavanje obrade (član 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

●       Pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Takođe imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

7. Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje, se ne vrši.

8. Informacije o verziji

Poslednja revizija: 19. novembar 2020.