Politika zaštite podataka

Napomena o zaštiti podataka

Dr. Oetker d.o.o. (u daljem tekstu „Dr. Oetker“) poštuje sferu privatnosti i zaštite podataka svih lica. Imajući to u vidu, Dr. Oetker veoma ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka kao što su ime, datum rođenja, adresa, e-mail adresa, e-mail adresa, broj telefona, itd.

Napomena o zaštiti podataka reguliše prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti prilikom pristupanja ovoj internet stranici. Dr. Oetker će prilikom ophođenja sa tim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim relevantnim zakonskim propisima. Pored toga, Dr. Oetker se pridržava i sledećih principa sadržanih u ovoj pravnoj napomeni.

1. Izbegavanje upotrebe podataka i štedljivost podataka

Dr. Oetker se pridržava principa izbegavanja upotrebe podataka o ličnosti kao i štedljivosti tih podataka. To znači da će se prikupljanje, prerada i korišćenje ličnih podataka vršiti u najmanjoj mogućoj meri.

2. Lični podaci i saglasnost

Ukoliko je korišćenje podataka o ličnosti potrebno za sprovođenje, obrazloženje ili završetak ugovornog odnosa ili odnosa sličnom ugovoru, Dr. Oetker će podatke o ličnosti prikupiti, obraditi ili koristiti.

Podaci o ličnosti će biti prikupljani, obrađivani i korišćeni samo nakon davanja prethodne saglasnosti lica o čijim se ličnim podacima u konretnom slučaju radi. Lični podaci će biti upotrebljeni samo u svrhu i u onom obimu, za koje je saglasnost data. S tim u vezi, korisnici će biti informisani o Dr. Oetker proizvodima i uslugama nakon davanja odgovarajuće saglasnosti.

Data saglasnost se može u svako doba opozvati. Opoziv saglasnosti proizvodi dejstvo od trenutka davanja opoziva. Nakon prijema opoziva lični podaci će biti izbrisani. Opoziv se može dati na sledeće adrese:

e-mail:
info@oetker.rs


ili na našu adresu:

Dr. Oetker d.o.o. 
Vuka Karadžića 13
22310 Šimanovci, Serbia

3. Automatski generisani podaci

U okviru korišćenja internet stranice Dr. Oetker-a može doći do automatske obrade ličnih podataka. Pod ličnim podacima se posebno ubrajaju ime provajdera, IP-adresa, tip pretraživača i operativnog sistema, kao i posećene internet stranice uključujući eventualne ključne reči i internet stranice sa kojih je izvršena poseta ove internet stranice. Obrada usleđuje u svim napred navedenim slučajevima i ista je anonimna, tj. identifikacija ličnih podataka (=identifikacija) je isključena.

4. Cookies – Kolačići

Na našoj internet stranici koriste se kolačići prve i treće strane u cilju analize aktivnosti korisnika kako bi se unapredio kvalitet usluga koje vam pružamo na internet stranici. Kolačići ne sadrže lične podatke. Korišćenjem naše internet stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. 

Na ovoj internet stranici omogućene su sledeće usluge kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“):

Google Analitika

Internet stranica koristi Google Analitiku, uslugu koju pruža kompanija Google Inc. Google Analitika koristi kolačiće, koji predstavljaju tekstualne datoteke sačuvane na vašem računaru koje omogućavaju analizu vaših aktivnosti na internet stranici. Informacije koje se generišu putem kolačića, a koje se odnose na korišćenje internet stranice, uključujući i vašu IP adresu („podaci o upotrebi“), najčešće se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD-u.

Molimo vas da imate u vidu da naša internet stranica koristi “gat._anonymizeIp()” skriptu, koja predstavlja ekstenziju Google Analitike i obezbeđuje da vaša IP adresa ostane anonimna nakon geo-lociranja („prikrivanje IP adrese“). Zahvaljujući ovoj opciji, vaša IP adresa će biti unapred skraćena u državama članicama EU ili u drugim zemljama koje su potpisale Ugovor o Evropskom ekonomskom prostoru. Isključivo u izuzetnim slučajevima, puna IP adresa se prenosi na Google server u SAD, gde se potom skraćuje.

Google će za naše potrebe koristiti ove informacije u cilju evaluacije načina na koji koristite našu internet stranicu, zatim za potrebe izrade izveštaja o aktivnostima na internet stranici i za pružanje dodatnih usluga koje se tiču korišćenja stranice i interneta. IP adresa preneta putem vašeg pretraživača neće biti povezana sa drugim podacima koje poseduje Google. Ovi podaci se prosleđuju trećoj strani isključivo na osnovu zakonskih propisa ili u svrhu obrade podataka. Google neće ni u kom drugom slučaju povezivati podatke o korišćenju sa drugim podacima koje Google takođe čuva.

Možete odbiti korišćenje kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuća podešavanja na vašem pretraživaču. Imajte u vidu da na taj način možda nećete biti u mogućnosti da potpuno koristite funkcionalnosti naše internet stranice. Osim toga, prikupljanje podataka koji se generišu posredstvom kolačića (kao i vaše IP adrese) od strane Google možete izbeći preuzimanjem i instalacijom dodataka dostupnih na ovom linku.

Detaljne informacije o Google Analitici možete naći na linku ispod: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analitika - opcija oglašavanje (Double Click - dvoklik)

Pored Google Analitike (videti tekst gore), na ovoj internet stranici omogućena je i funkcija dvoklik. Posledično, dodatni podaci se prikupljaju putem Google kolačića koji prevazilaze standardnu primenu Google analitike. Naša internet stranica koristi kolačiće trećih strana.

Funkcija dvoklik koristi se u cilju relevantnog oglašavanja od strane nas i od strane trećih strana. Vašem pretraživaču je dodeljen ID broj kao pseudonim u cilju praćenja oglasa koji se prikazuju na vašem pretraživači i oglasa na koje ste kliknuli. Upotreba dvoklik kolačića omogućava prikazivanje oglasa na osnovu vaših prethodnih poseta našoj, ali i drugim internet stranicama. Informacije koje generišu kolačići se prenose u Google SAD gde se evaluiraju i čuvaju. Podaci će jedino biti prosleđeni trećoj strani na osnovu zakonskih regulativa ili u svrhu obrade podataka. Google neće ni u kom drugom slučaju povezivati podatke o korišćenju sa drugim podacima koje Google takođe čuva.

Možete odbiti korišćenje kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuća podešavanja na vašem pretraživaču. Pri tom, imajte u vidu da na taj način možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite funkcionalnosti naše internet stranice. Osim toga, prikupljanje podataka koji se generišu posredstvom kolačića, kao i vaše IP adrese od strane Googla, možete izbeći preuzimanjem i instalacijom dodataka dostupnih na ovom linku.

Alternativno, možete deaktivirati dvoklik kolačić kod Alijanse za Digitalno oglašavanje na sledećem linku (link). http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gore navedene informacije o Google Analitici odnose se i na karakteristike Analitike Oglašavanja.

Google Adwords - Oglašavanje

Internet stranica koristi Google Adwords, uslugu koju pružaju Google Inc. i Conversion Tracking u okviru parametara Google Oglašavanja. Google AdWords koristi kolačiće koji se čuvaju na hard disku vašeg računara (takozvane “Conversion Cookie”) kada kliknete na reklamu prikazanu na Google pretraživaču. Kolačiči postaju nevažeći nakon 30 dana i ne koriste se za identifikaciju ličnosti. Ako posetite određene stranice na našoj internet stranici  preko Google pretraživača,  bićemo u mogućnosti da pratimo da li je stranici pristupljeno posredstvom klika na određeni  oglas. Podaci dobijeni putem kolačića koriste se za statističko izveštavanje Google AdWords za klijente koji prate konverzije klikova. Ova statistika govori nam o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na oglas prikazan na Google pretraživaču.

Pored praćenja konverzija koristimo i funkcije za Remarketing.

Funkcija Google Remarketing omogućava nam da dođemo do korisnika koji su prethodno posetili našu internet stranicu. Na ovaj način, imamo uvid u korisnike koji su zainteresovani za naše proizvode ili usluge. AdWords pronalazi koji zajednički interesi i karakteristike postoje među korisnicima internet stranice na osnovu njihove aktivnosti na stranici u prethodnih 30 dana. Na osnovu ovih informacija, AdWords pronalazi nove potencijalne potrošače na tržištu čija su interesovanja i karakteristike slične onima koji su već korisnici naše internet stranice. Targetiranje specifične ciljne grupe putem Remarketinga vrši se posredstvom korišćenja kolačića, u kombinaciji sa Dvoklik kolačićem i Google Analitikom u pretraživačima korisnika.

Ukoliko želite da onemogućite praćenje, možete da blokirate upotrebu kolačića tako što ćete sprečiti instalaciju kolačića ili odabrati odgovarajuće postavke u vašem pretraživaču ili tako što ćete posetiti dole navedeni link, odnosno instalirati plug-in koji se nalazi na https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Takođe možete deaktivirati korišćenje kolačića od strane trećih lica klikom na odgovarajuće postavke na vašem pretraživaču ili tako što ćete posetiti internet lokaciju za deaktiviranje u okviru inicijative za mrežno reklamiranje http://www.networkadvertising.org/choices/i postupiti prema uputstvima za odjavljivanje. 

Informacije navedene iznad o Google Analitici odnose se i na Google Oglašavanje.

Dodatne informacije o Google Adwords možete naći na ovom linku http://www.google.com/privacy/ads/

5. Društvene mreže

Na internet stranici Dr. Oetker-a nalaze se upućivanja (linkovi) na eksterne socijalne mreže kao na primer Facebook („Social Plugins“). Linkovi sadrže upućene funkcije, posebno posredovanje informacija i podataka korisnika. Napominjemo, da se ove funkcije ne aktiviraju samom posetom naše internet stranice, već klikom na određeni link. Nakon klika na određeni link aktiviraju se Plugins odgovarajućih mreža i pretraživač korisnika uspostavlja direktno povezivanje sa njihovim serverima.

Ukoliko za vreme posete internet stranice Dr. Oetker-a dođe do aktiviranja određenih linkova, može doći do posredovanja korisničkih podataka odgovarajućoj mreži, kao i njihove obrade od strane te mreže. Ako za vreme posete naše internet stranice korisnik klikne na određeni link i ukoliko je korisnik istovremeno ulogovan preko svog korisničkog naloga na određenu mrežu, informacija da je korisnik posetio našu internet stranicu može biti prosleđena toj mreži i tamo memorisana. Kako bi korisnici sprečili dodeljivanje podataka sa svog naloga odgovarajućoj mreži, korisnik se mora pre klika i aktivacije određenog linka izlogovati sa svog naloga.

Svrha i obim prikupljanja podataka od strane socijalnih mreža kao i tamošnja dalja obrada i dalje korišćenje podataka, kao i prava vezana za to i mogućnosti zaštite sfere privatnosti korisnik može pročitati u Napomenama o zaštiti podataka odgovarajuće mreže. Za obradu podataka do koje može doći klikom na link, odgovornost ne snosi Dr. Oetker već samo odgovarajuća društvena mreža.

6. Pristup trećih lica ličnim podacima

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka se može izvršiti od strane Dr. Oetker ukoliko to nije izričito isključeno. Takođe prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka se može izvršiti i od strane drugih preduzeća Oetker-grupe (preduzeća u sastavu grupacije) ili od strane pružaoca usluga koje je ovlašćeno od strane Dr. Oetker-a. U poslednja dva navedena slučaja Dr. Oetker će se pobrinuti da se preduzeća u sastavu grupacije preduzeća i pružaoci usluga pridržavaju relevantnih zakonskih propisa o zaštiti podataka, kao i obaveza koje proizilaze iz ove napomene o pravilima o zaštiti podataka. Na primer, pružalac usluga može biti ovlašćen na upotrebu podataka u okviru slanja robe ili reklamnog materijala ili u slučaju igara na sreću.

Treća lica nemaju pristup ličnim podacima korisnika. Dr. Oetker lične podatke neće prodavati ili upotrebiti na drugi način. U slučajevima propisanim zakonom, i na zahteve ovlašćenih službenih lica i državnih organa, Dr. Oetker će istima saopštavati podatke korisnika.

7. Sigurnost

Dr. Oetker je preduzeo tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio lične podatke korisnika od gubitka, promene, krađe i neovlašćenog pristupa od strane trećih lica.

8. Deca

Dr. Oetker se ne bavi prikupljanjem ličnih podataka koji se odnose na lica mlađa od 15 godina. Ukoliko su na internet stranici posredovani takvi podaci bez saglasnosti roditelja ili njihovih staratelja, ti podaci će odmah biti izbrisani. S tim u vezi, uklanjanje takvih podataka od strane Dr. Oetker-a zavisi od odgovarajućih obaveštenja i upućivanja datih od strane roditelja ili staratelja.

9. Brisanje ili blokiranje

Dr. Oetker će izvršiti brisanje ličnih podataka ukoliko svrha poslovanja koja je vezana za te podatke otpadne ili relevantni zakonski propisi o zaštiti podataka to zahtevaju. Primera radi, podaci koji su prikupljeni u svrhu nagradne igre će biti izbrisani nakon završetka iste ukoliko korisnik nije dao saglasnost za dalje prikupljanje, dalju obradu i korišćenje ličnih podataka. U slučaju date saglasnosti lični podaci će biti izbrisani nakon opoziva saglasnosti ili otpadanja svrhe radi koje je saglasnost data (član 2).

Po nalogu korisnika lični podaci će biti u potpunosti ili delimično blokirani. Da bi blokiranje bilo izvršeno potrebno je saopštenje korisnika u kome će biti naveden obim i vremenski period blokade. Ukoliko je to tehnički izvodljivo, na ovaj način korisnik može da isključi obradu i korišćenje ličnih podataka za određene oblasti.

10. Hiperlinkovi

Internet stranica Dr. Oetker-a može sadržati hiperlinkove, tj. elektronska poprečna upućivanja preko kojih se mogu pretraživati internet stranice drugih preduzeća. Prilikom posete linkovane internet stranice, ne primenjuje se ova napomena o zaštiti podataka, već odredbe o zaštiti podataka koje sadrži posećena linkovana stranica.

11. Izmene napomene o zaštiti podataka

Ažuriranje napomene o zaštiti podataka se vrši ukoliko je to potrebno radi prilagođavanja izmenjenim okolnostima ili usled promene propisa. Korisnik koji poseti našu internet stranicu je saglasan sa navedenim prilagođavanjem i verzijom napomene koja važi u trenutku posećivanja.

12. Ovlašćeni za zaštitu podataka

Za pitanja vezana za prikupljanje, obradu ili korišćenje ličnih podataka, za informacije, ispravke, blokiranje ili brisanje podataka korisnici se mogu obratiti na sledeće adrese:

e-mail:
info@oetker.rs


ili na našu adresu:

Dr. Oetker d.o.o. 
Vuka Karadžića 13
22310 Šimanovci, Serbia

Saglasnost za praćenje

Bilo bi nam drago kada biste prihvatili da mi i naši partneri koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo razumeli kako koristite našu internet stranicu. To će nam omogućiti da bolje razumemo ponašanje i Vas kao korisnika i da prilagodimo našu internet stranicu shodno tome. Osim toga, mi i naši partneri bismo želeli da koristimo ove podatke za personalizovane ponude na našim platformama. Ako dajete svoju saglasnost, kliknite na „Prihvatam“. Pogledajte našu politiku privatnosti za više informacija. Imate mogućnost da se predomislite u bilo kom trenutku.

Neophodne opcije

Ovi kolačići i slične tehnologije su nam potrebni jer omogućavaju osnovne funkcije naše internet stranice. One uključuju, na primer, čuvanje ovih podešavanja. Ovo je prosto neophodno pa stoga ne možemo da isključimo ovu opciju.

Uvek aktivno

Analitika i personalizacija

Pored toga, želeli bismo da saznamo više o tome kako koristite našu internet stranicu, kako bismo optimizovali stranicu za Vas i druge korisnike. S tim u vezi, koristimo kolačiće i slične tehnologije da mapiramo ponašanje korisnika, što nam pomaže da poboljšamo ponudu koju vam nudimo.

Da

Ne

(Re-)Marketing / deljenje podataka sa trećim licima

Kako bismo obezbedili da možemo da konstruišemo naše marketinške kampanje prema vašim potrebama, prikupljamo podatke o tome kako dolazite na našu internet stranicu i kakvu interakciju imate sa našim reklamama. To nam pomaže da učinimo da ne samo naše reklame, veći i naši sadržaji budu bolji za Vas. Naši marketinški partneri takođe koriste ove informacije za svoje potrebe, npr. za personalizaciju vašeg naloga ili profila na njihovoj platformi.

Da

Ne