Flag

Puding postaje tečan

Razvodnjavanje pudinga posle kuvanja

Kuvane pudinge nakon pripreme nemojte da probate više puta istom kašikom, jer će se u suprotnom puding ponovo razvodnjiti. Ljudska pljuvačka sadrži amilazu, veoma razgrađujući enzim. On dovodi do razvodnjavanja pudinga, sve do vodenaste konzistencije.

Povezani saveti i trikovi