O Dr. Oetker

Porodično preduzeće sa međunarodnim angažovanjem

Dr. Oetker ima svoje sedište u Bilefeldu, Nemačka, i zapošljava oko 7.000 radnika u zemlji i inostranstvu. Tokom celokupnog razvoja preduzeća, osnovanog pre više od jednog veka, porodica Oetker je odlučno stavljala svoj pečat na poslovnu politiku.

Dr. Oetker je u nemačkoj prehrambenoj industriji zastupljen sa ca. 350 različitih proizvoda i u skoro svim asortimanima je vodeći na tržištu. Ankete nezavisnih instituta pokazuju da je brend Dr. Oetker za potrošače u Nemačkoj najpoznatiji, najomiljeniji i najčešće korišćeni brend u oblasti namirnica.

Dr. Oetker je u Srbiji zastupljen sa preko 100 proizvoda, a neprestano se radi i na daljim inovacijama i uvođenju novih proizvoda.

Poslovne aktivnosti su sve više internacionalno orijentisane: Dr. Oetker d.o.o. predstavlja krov brojnih proizvodnih i prodajnih preduzeća, koja posluju u 35 zemalja i koja proizvode oko 3.500 različitih proizvoda. Pored Nemačke, preduzeća se nalaze pre svega u Zapadnoj i Istočnoj Evropi, ali i u Kanadi i Brazilu.