Shodno Zakonu o igrama na sreću ["Sl. glasnik RS", br. 18/2020] i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću [Službeni glasnik RS br. 129/2004] Dr. Oetker d.o.o. sa registrovanim sedištem u Šimanovcima, ulica Vuka Karadžića br. 13, MB: 17328573, PIB: 100137621, čiji je zastupnik direktor Zoran Mitić [u daljem tekstu: Priređivač], dana 11.05.2020. godine u Beogradu, donosi sledeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SLATKO KUPIŠ, KORISNO DOBIJEŠ!”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom „SLATKO KUPIŠ, KORISNO DOBIJEŠ!“ [u daljem tekstu: Nagradna igra], te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na: [1]Priređivača nagradne igre, [2] Način organizovanja nagradne igre, [3] Nagradni fond, [4] Uslove za učešće, [5] Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, [6] Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

 

[1] NAZIV, SEDIŠTE I PODACI O PRIREĐIVAČU

 

DR. OETKER D.O.O. ŠIMANOVCI

Šimanovci, ulica Vuka Karadžića br. 13,

MB: 17328573, PIB: 100137621

zastupnici direktor Zoran Mitić i prokurista Dragan Vještica

 

[2] NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O

PRIREĐIVANJU NAGRADNE IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

 

Dana 11.05.2020. godine, zastupnici Priređivača, direktor Zoran Mitić i prokurista Dragan Vještica, su doneli Odluku br. 628/20 da se organizuje nagradna igra pod nazivom „SLATKO KUPIŠ, KORISNO DOBIJEŠ!“.

 

[3] NAZIV, VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE

NAGRADNA IGRA

 

Organizuje se Nagradna igra u robi i uslugama. Naziv Nagradne igre je „SLATKO KUPIŠ, KORISNO DOBIJEŠ!“. Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije [bez teritorije Kosova i Metohije] u periodu od 05. oktobra od 00:00 časova do 02. novembra 2020. godine do 23:59 časova.

 

[4] USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

 

Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije Kosova i Metohije] koja najkasnije do 01. novembra 2020. godine do 23:59 časova izvrše registraciju fiskalnih računa na zvaničnom web sajtu Priređivača www.oetker.rs za kupovinu bilo kojih Dr. Oetker proizvoda minimalne vrednosti 500,00 dinara u toku jedne od četiri nedelje trajanja Nagradne igre, na jednom [istom] računu.

 

Registracija kupovine se vrši uploadom fotografije fiskalnog računa [u jpg, png ili PDF formatu] i upisom broja fiskalnog računa (BI broj), ličnih podataka [ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa] u obrazac koji se nalazi na web sajtu www.oetker.rs. U Nagradnoj igri će učestvovati sve registrovane kupovine u periodu trajanja Nagradne igre koji je naveden u članku 3. ovog Pravilnika. Prijave pristigle nakon isteka perioda trajanja Nagradne igre nemaju pravo učestvovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakasnele, izgubljene ili pogrešno popunjene registracije.


Svaka registrovana fotografija fiskalnog računa mora da sadrži sve jasno vidljive bitne informacije i to: datum i mesto kupovine, kupljene proizvode i njihovu vrednost, broj računa.

 

Nedelje trajanja Nagradne igre:

 

·         Prva nedelja: 5 - 11. oktobar 2020. godine

·         Druga nedelja: 12 - 18. oktobar 2020. godine

·         Treća nedelja: 19 - 25. oktobar 2020. godine

·         Četvrta nedelja: 26. oktobar - 1. novembar 2020. godine

 

Jedan isti učesnik može da učestvuje neograničeni broj puta, tokom sve četiri nedelje trajanja Nagradne igre.

 

Svake nedelje se izvlače dobitnici nagrada koji su u toku te nedelje izvršili kupovinu proizvoda Dr. Oetker i svoje račune registrovali u toku te nedelje. Fiskalni računi koji su registrovani u prvoj nedelji trajanja Nagradne igre, ne učestvuju u izvlačenjima nagrada u toku narednih [druge, treće i četvrte] nedelja. Isto se odnosi i za sve ostale nedelje trajanja Nagradne igre, tako da fiskalni računi registrovani u jednoj nedelji učestvuju u izvlačenju nagrada samo za tu nedelju, a ne i za ostale nedelje.

 

Svaki Učesnik može učestvovati odnosno registrovati svoju kupovinu neograničeni broj puta, ali sa različitim fiskalnim računima kao dokazom o kupovini. Svaka registracija kupovine [sa jedinstvenim brojem računa] je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj fiskalnog računa bude ponovo registrovan od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sledeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj fiskalnog računa bude registrovan od strane različitih osoba, pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri, imaće samo prvi učesnik koji je prijavio taj broj računa. Ukoliko učesnik registruje delimičan ili nepotpun broj fiskalnog računa ili registruje fotografiju na kojoj svi podaci nisu jasno vidljivi, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri proveri fiskalnog računa, te mu se neće dodeliti nagrada. U Nagradnoj igri učestvuju prijave pristigle unutar datuma trajanja Nagradne igre. Svaki učesnik može osvojiti samo jednu nedeljnu nagradu za vreme trajanja Nagradne igre.

 

Učesnik koji učestvuje u Nagradnoj igri prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

Učesnici Nagradne igre moraju do kraja čuvati račun koji su registrovali te ga na zahtev Priređivača Nagradne igre i pokazati prilikom preuzimanja nagrade. Nagrada se može preuzeti samo uz registraciju fiskalnog računa, prijavljenog na web sajtu Priređivača. Nijedan drugi dokaz osim fiskalnog računa neće biti prihvaćen kao dokaz o izvršenoj kupovini.

 

Nepreuzete nagrade ostaju u vlasništvu Priređivača. Pravo učešća nemaju zaposleni kod Priređivača i članovi njihovih užih porodica, kao i zaposleni kod poslovnih partnera koji su učestvovali u organizaciji Nagradne igre.

 

Nagrada se može preneti na treće lice, ali je dobitnik dužan da u roku od 5 dana obavesti Priređivača Nagradne igre u formi i na način koji zahteva Priređivač i dostavi podatke osobe na koju prenosi nagradu.

 

Sva lica sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije Kosova i Metohije] imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača i lica zaposlenih kod partnera Priređivača.

 

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi sa dodeljivanjem nagrade tom licu, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje davanjem na uvid važeće originalne dokumentacije [odluke o starateljstvu, izvodom iz matične knjige rođenih i/ili drugim važećim dokumentima koji nesporno dokazuju svojstvo zakonskog zastupnika lica koje je osvojilo nagradu]. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere navedenih činjenica. Učešćem u Nagradnoj igri svi učesnici prihvataju ova Pravila nagradne igre.

 

[5] OPIS NAGRADNE IGRE

 

Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije Kosova i Metohije] koja najkasnije do 01. novembra 2020. godine do 23:59 časova izvrše registraciju fiskalnih računa na zvaničnom web sajtu Priređivača www.oetker.rs za kupovinu bilo kojih Dr. Oetker proizvoda minimalne vrednosti 500,00 dinara u toku jedne od četiri nedelje trajanja Nagradne igre, na jednom [istom] računu.

 

Svake nedelje se izvlače dobitnici nagrada koji su u toku te nedelje izvršili kupovinu proizvoda Dr. Oetker i svoje račune registrovali u toku te nedelje. Fiskalni računi koji su registrovani u prvoj nedelji trajanja Nagradne igre, ne učestvuju u izvlačenjima nagrada u toku narednih [druge, treće i četvrte] nedelja. Isto se odnosi i za sve ostale nedelje trajanja Nagradne igre, tako da fiskalni računi registrovani u jednoj nedelji učestvuju u izvlačenju nagrada samo za tu nedelju, a ne i za ostale nedelje.

 

Izvlačenje nagrada održaće se po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nagrada će se održavati 12, 19. i 26. oktobra i 2. novembra 2020. godine za svaku od prethodnih nedelja. Izvlačenje dobitnika sprovodiće se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa za svaku od nedelja trajanja Nagradne igre putem servisa koji će od svih registrovanih učesnika svake nedelje odabrati 21 dobitnika.

 

Učesnici Nagradne igre moraju do kraja čuvati račun koji su registrovali te ga na zahtev Priređivača Nagradne igre i pokazati prilikom preuzimanja nagrade. Nagrada se može preuzeti samo uz registraciju fiskalnog računa, prijavljenog na web sajtu Priređivača. Nijedan drugi dokaz osim fiskalnog računa neće biti prihvaćen kao dokaz o izvršenoj kupovini.

 

[6] IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

 

Ukupan nagradni fond iznosi 295.540,01 dinara. Nagradni fond čine sledeće nagrade:

 

PROIZVOD

KOLIČINA

VREDNOST

1.

GORENJE M 350 LBW [mikseri]

20 komada

47.980,01 RSD

2.

GORENJE B 600W

[blenderi]

20 komada

85.800,00 RSD

3.

GORENJE KT 05 LBW

[kuhinjske vage]

20 komada

39.800,00 RSD

 

 

4.

GORENJE WCM 702 PW

[aparati za galete]

20 komada

94.000,00 RSD

5.

GORENJE SB 800B

[multipraktici]

4 komada

27.960,00 RSD

 

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

 

[7] NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO IZVLAČENJA DOBITNIKA

 

Izvlačenje nagrada održaće se po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nagrada će se održavati 12, 19. i 26. oktobra i 2. novembra 2020. godine za svaku od prethodnih nedelja.

 

·         12. oktobra izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom prve nedelje trajanja Nagradne igre: 5. - 11. oktobar 2020.

·         19. oktobra izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom druge nedelje trajanja Nagradne igre: 12. - 18. oktobar 2020.

·         26. oktobra izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom treće nedelje trajanja Nagradne igre: 19. - 25. oktobar 2020.

·         2. novembra izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom četvrte nedelje trajanja Nagradne igre: 26. oktobar - 1. novembar 2020.

 

Izvlačenje dobitnika sprovodiće se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa za svaku od nedelja trajanja Nagradne igre putem servisa koji će od svih registrovanih učesnika svake nedelje odabrati 21 dobitnika.

 

Žiri za izvlačenje sastavljen od tri predstavnika će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i toku izvlačenja. Zapisnik sadrži mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv javnog medija u kojem su pravila Nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrednost nagrade za svakog pojedinačnog dobitnika. Zapisnik ima obavezujuće dejstvo za sve učesnike Nagradne igre.

 

Elektronskim putem, po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre, biće izvučen ukupno 21 dobitnik.

 

·         Prvi dobitnik na listi, osvaja nagradu GORENJE SB 800B [multipraktik].

·         Dobitnici sa liste na pozicijama od 2. do 6. mesta osvajaju nagradu GORENJE WCM 702 PW[aparat za galete].

·         Dobitnici sa liste na pozicijama od 7. do 11. mesta osvajaju nagradu GORENJE B 600W [blender].

·         Dobitnici sa liste na pozicijama od 12. do 16. mesta osvajaju nagradu GORENJE M 350 LBW [mikser].

·         Dobitnici sa liste na pozicijama od 17. do 21. mesta osvajaju nagradu GORENJE KT 05 LBW [kuhinjska vaga].

 

Imena dobitnika će biti objavljena na web stranici Priređivača  www.oetker.rs svakog utorka u toku trajanja Nagradne igre [13, 19. i 26. oktobar i 3. novembar 2020. godine] do 16:00h, za prethodnu nedelju.

 

[8] KONTAKT OSOBA ZA DOBITNIKE

 

Priređivač će odrediti jednu osobu koja će komunicirati sa dobitnicima oko svih pitanja i preuzimanja nagrada.

Osoba za kontakt: Miloš Savić

Broj telefona: 022/800-340

 

[9] PREUZIMANJE ROBNIH NAGRADA

 

Dobitnici svih nagrada će biti obavešteni o načinu preuzimanja nagrada putem emaila u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Nagrade će biti dostavljene na kućnu adresu dobitnika u roku 45 dana od dana izvlačenja dobitnika.

 

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protivvrednosti osvojene nagrade.

 

Dobitnici će biti kontaktirani putem e-maila za dostavu računa.

 

Dobitnicima nagrada će nagrade biti poslate poštom kao vrednosna pošiljka sa povratnicom. Trošak dostave poštom snosiće Priređivač.

 

Ukoliko se bilo ko od izvučenih dobitnika ne odazove, bude diskvalifkovan ili iz bilo kojih drugih razloga ne ispuni navedene uslove iz ovih Pravila nagradne igre, Priređivač će kontaktirati prvog narednog izvučenog dobitnika sa liste, kako bi njemu dodelio nagradu.

 

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi [odgovori] Priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu.

 

[10] NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

 

Pravila Nagradne igre se po dobijenoj saglasnosti u skladu sa članom 103. stav 8.  Zakona objavljuju u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj  teritoriji Republike Srbije najmanje 8 [osam] dana pre otpočinjanja nagradne igre. Pored toga, objava otkaza Nagradne igre, ako do toga dođe, objavljuje se takođe u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u kojem su objavljena i Pravila Nagradne igre.

 

Pravila Nagradne igre biće objavljena i na internet stranici www.oetker.rs, takođe 8 [osam] dana pre početka Nagradne igre.

 

[11] POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE

 

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže Nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.  U slučaju da dođe do eventualnog prekida Nagradne igre, Priređivač će obavestiti učesnike o eventualnom prekidu i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

 

Ako bi nastala viša sila dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

 

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati.

 

Učesnici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obavešteni i putem web stranice www.oetker.rs.

 

 

[12] ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

 

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

 

[13] SAGLASNOST

 

Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnici nagrada takođe pristaju:

 

  • da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da ti podaci mogu biti korišćeni u svrhe uručivanja nagrada i objavljivanja njihovog imena i prezimena na web stranici Priređivača u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti [„Sl. glasnik RS", br. 87/2018]. Ukoliko se učesnici prijave na newsletter, obeležavanjem opcije za prijavu na newsletter, saglasni su da se njihovi lični podaci koriste i za dostavljanje newslettera.

 

  • da se njihovo ime i prezime javno objavi, kao ime dobitnika nagrade, u skladu sa pozitivnim propisima na internet stranici Priređivača.

 

  • da se njihovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane Priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ove Nagradne igre.
  • Učešćem u Nagradnoj igri učesnici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove lične podatke i fotografije u skladu sa navedenim, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih za Nagradnu igru. Dobitnik je obavezan da u potpunosti sarađuje sa Priređivačem u vezi sa kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u vezi sa Nagradnom igrom.

 

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 

Lice na koje se podaci odnose i koje učestvuje u Nagradnoj igri, smatra se da je samim učestvovanjem, jasnom potvrdnom radnjom u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 13. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dalo svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Pravilima Nagradne igre, te ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

 

Prilikom ocenjivanja da li je pristanak za obradu podataka o ličnosti slobodno dat, posebno se mora voditi računa o tome da li se izvršenje ugovora, uključujući i pružanje usluga, uslovljava davanjem pristanka koji nije neophodan za njegovo izvršenje.

 

[14] ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

 

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja Nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvariti bilo kakva prava prema Priređivaču.

 

Učesnici koji učestvuju u Nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, kao i garancijom, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.

 

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu [uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit], koji nastaju kao posledica učestovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

[15] POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od Nagradne igre, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

[16] TROŠKOVI

 

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi u celosti Priređivač.

 

[17] OBJAVLJIVANJE

 

Pravila Nagradne igre biće deponovana kod Priređivača. Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Poresku upravu [Upravu za igre na sreću] o rezultatima Nagradne igre sa podacima o:

 

  • fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;
  • dobitnicima.

 

[18] NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

 

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

 

[19] STUPANJE NA SNAGU

 

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

Priređivač nagradne igre,

DR. OETKER DOO

Zoran Mitić, direktor

Saglasnost za praćenje

Bilo bi nam drago kada biste prihvatili da mi i naši partneri koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo razumeli kako koristite našu internet stranicu. To će nam omogućiti da bolje razumemo ponašanje i Vas kao korisnika i da prilagodimo našu internet stranicu shodno tome. Osim toga, mi i naši partneri bismo želeli da koristimo ove podatke za personalizovane ponude na našim platformama. Ukoliko se slažete sa ovim, molimo vas da kliknete na „Slažem se“. Pogledajte našu politiku privatnosti za više informacija. Imate mogućnost da se predomislite u bilo kom trenutku.

Neophodne opcije

Ovi kolačići i slične tehnologije su nam potrebni jer omogućavaju osnovne funkcije naše internet stranice. One uključuju, na primer, čuvanje ovih podešavanja. Ovo je prosto neophodno pa stoga ne možemo da isključimo ovu opciju.

Uvek aktivno
Analitika i personalizacija

Pored toga, želeli bismo da saznamo više o tome kako koristite našu internet stranicu, kako bismo optimizovali stranicu za Vas i druge korisnike. S tim u vezi, koristimo kolačiće i slične tehnologije da mapiramo ponašanje korisnika, što nam pomaže da poboljšamo ponudu koju vam nudimo.

Da

Ne

(Re-)Marketing / deljenje podataka sa trećim licima

Kako bismo obezbedili da možemo da konstruišemo naše marketinške kampanje prema vašim potrebama, prikupljamo podatke o tome kako dolazite na našu internet stranicu i kakvu interakciju imate sa našim reklamama. To nam pomaže da učinimo da ne samo naše reklame, veći i naši sadržaji budu bolji za Vas. Naši marketinški partneri takođe koriste ove informacije za svoje potrebe, npr. za personalizaciju vašeg naloga ili profila na njihovoj platformi.

Da

Ne

Vaš pretraživač je zastareo

Pretraživač koji koristite je zastareo i ne omogućuje ispravno korišćenje našeg veb-sajta. Nastavak korišćenja ovog pretraživača može prouzrokovati greške. Za pravilno korišćenje našeg veb-sajta molimo da preuzmete jedan od pretraživača ispod: